Begin 2000 werd de Vlaamse Federatie van Diensten voor Thuisverpleging boven de doopvont gehouden.
Stichtende leden waren de drie grote Vlaamse diensten voor thuisverpleging die werken met verpleegkundigen in loondienst, met name, het Wit Gele Kruis van Vlaanderen, Solidariteit voor het Gezin en de Thuiszorgdiensten van de Socialistische Mutualiteit. Samen stellen zij 5425 personeelsleden tewerk, goed voor 3700 voltijds equivalenten.

Reeds vroeger bestond de Belgische Federatie van Georganiseerde Thuisverpleegkundeverstekkers (B.F.G.T). Maar meer en meer werd de nood aangevoeld om aanvullend hierop een Vlaams initiatief in het leven te roepen. Nauw overleg met de BFGT werd dan ook 1 van onze doelstellingen.
In het Vlaams gezondheids- welzijnslandschap was immers nood aan een representatieve gesprekspartner rond het beheer en het beleid van de sector. Dit onder andere met het oog op een maximale transparantie van de sector en van de uitgaven waar de sector voor staat. .
Daarnaast willen de leden samen ijveren voor de promotie van de thuiszorg en de thuisverpleging binnen de gehele gezondheidszorg en op de arbeidsmarkt.
Het ligt eveneens binnen het opzet om een besprekingsplatform te realiseren voor allerhande nieuwe initiatieven en een aanzet te geven tot wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de thuisverpleging.

Bestanden:
  • Rapport Kit
  • FinanciŽle tegemoetkomingen

    Links:
  • Informatie Studienamiddag HIVA "Is de thuiszorg onderontwikkeld"
  • EM@IL : info@vfdt.be
    ov